miercuri, 23 ianuarie 2013

Comunicat - Közlemény

La şedinţa sa din 8 ianuarie, Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a ales un nou preşedinte. Din cauza unor probleme de incompatibilitate care n-au putut fi soluţionate, Prezidiul şi-a ales noul conducător cu o întârziere de câteva săptămâni. Noul preşedinte este Emilia Martin Nagy, care va ocupa această funcţie până la următoarea adunare generală a UCRU, asigurând pentru perioada următoare funcţionarea normală a organizaţiei.

A Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége Elnöksége 2013. január 8.-i ülésén új elnököt választott. Összeférhetetlenségi problémák és azok megoldhatatlansága miatt az Elnökség csak több hetes késéssel tudott új vezetőt választani. Az új elnök Nagyné Martyin Emília, aki a következő közgyűlésig vállalta a feladatot, ezzel biztosítva a szervezet normális működését az előttünk álló időszakban.