Adrese utile

Organizaţii culturale româneşti

Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Marius Maghiaru
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com, mariusmaghiaru@gmail.com
Internet: www.romanul.hu

Comunitatea Cercetătorilor şi Creatorilor Români din Ungaria
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel., fax: (+36-20) 775-3945
Preşedinte: Elena Csobai

Societatea Culturală a Românilor din Budapesta
1118 Budapesta, str. Torbágy nr. 2.
Tel., fax: (+36-1) 246-9227
Preşedinte: dr. Maria Berényi

Asociaţia Culturală a Românilor din Seghedin
6724 Seghedin, Hattyas sor 10
Tel.: (+36-30) 337-2125
Preşedinte: Ştefan Crâsta


Fundaţii culturale

Fundaţia pentru Cultura Română din Ungaria
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel., fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: dr. Gheorghe Petruşan
Vicepreşedinţi: dr. Gheorghe Ruja, dr. Maria Gurzău Czeglédi

Fundaţia „Pro Musica”
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel., fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Ştefan Oroian

Fundaţia „Lucian Magdu”
5830 Bătania, str. Principală nr. 121
Tel.: (+36-68) 456-126, (+36-68) 457-751
Preşedinte: dr. Livius Bodrojan

ReprezentanţĂ

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5701 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel., fax: (+36-66) 463-951
Preşedinte: Traian Cresta
Şef de oficiu: Tiberiu Iuhas


Misiuni diplomatice

Ambasada României
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394, (+36-1) 384-7689
Fax: (+36-1) 384-5535
Ambasador: Victor Micula
Web: http://budapesta.mae.ro
E-mail: budapesta@mae.ro

Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431, (+36-62) 424-429
Consuli: Ioan Fodoreanu
E-mail: szeged@mae.ro

Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Consul: Dragoş Ţigău
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă: (+36-30) 635-7181
Web: http://www.gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro


Instituţii culturale

Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel., fax: (+36-66) 463-079
Director: dr. Maria Berényi

Institutul Cultural al României la Budapesta
1146 Budapesta, str. Izsó nr. 5
Tel.: (+36-1) 383-2693, fax: (+36-1) 383-5345
Director: Gabriela Matei

Institutul Cultural al României la Budapesta – filiala Seghedin
6720 Seghedin, piaţa Dugonics nr. 2.

Muzee

Muzeul „Munkácsy Mihály”
5600 Bichişciaba, str. Derkovits nr. 2
Tel.: (+36-66) 323-377
Cercetări româneşti: Elena Csobai

Muzeul „Erkel Ferenc”
5700 Jula, str. Kossuth nr. 17
Tel: (+36-66) 361-236
Cercetări româneşti: Emilia Martin


Biserici

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria
5700 Jula, Parcul Sf. Nicolae nr. 2
Tel., fax: (+36-66) 361-281, (+36-66) 463-867
Episcop: PS Episcop Siluan Mănuilă

Biserica Baptistă Română din Micherechi
5726 Micherechi, str. Damjanich nr. 13
Tel., fax: (+36-66) 277-789
Conducător: Ioan Ruja

Biserica Baptistă din Chitighaz
Chitighaz, str. Doja nr. 52.
Conducător: Ştefan Borzási

Biserica Penticostală nr. 1
5726 Micherechi, str. Kossuth
Conducător:

Biserica Penticostală „Betel”
5726 Micherechi, str. Alkotmány
Conducător: Gheorghe Solcan

Învăţământ

Şcoala Generală şi Liceul „Nicolae Bălcescu”
5700 Jula, Piaţa Liceum nr. 2
Tel./fax: (+36-66) 463-161, (+36-66) 467-583
Director: dr. Maria Gurzău Czeglédi

Şcoli generale
5742 Aletea, str. Lökösházi nr. 3
Tel.: (+36-66) 240-492
Director: Petru Selejan

5830 Bătania, str. Principală nr. 121
Tel.: (+36-68) 456-126, (+36-68) 457-751
Director: Iulia Olteanu

4128 Bedeu, str. Rákóczi nr. 15
Tel.: (+36-54) 431-603
Director: Elena Silaghi

5741 Chitighaz, str. Úttörő nr. 89
Tel., fax: (+36-66) 250-052
Director: Erica Borbély

5726 Micherechi, str. Kossuth nr. 82
Tel.: (+36-66) 277-717
Director: Ana Rocsin Sárközi

4135 Apateu, str. Kossuth nr. 48
Tel.: (+36-54) 706-578
Director: Vad Erzsébet

6932 Cenadul Unguresc, str. Bisericii
Tel.: (+36-62) 261-809

5742 Leucuşhaz, str. Alapítók nr. 22
Tel.: (+36-66) 244-184

4136 Săcal, str. Piac nr. 3
Tel.: (+36-54) 435-403
Director: Győri Zoltán

Învăţământ superior

Universitatea din Seghedin
Institutul Pedagogic „Juhász Gyula”, Catedra de Română
6725 Seghedin, str. Hattyas nr. 10
Tel., fax: (+36-62) 546-093
Şef de catedră: conf. dr. Mihaela Bucin
E-mail: bucin@jgypk.u-szeged.hu

Institutul Pedagogic pentru Educatoare
5540 Szarvas, str. Szabadság nr. 4
Tel.: (+36-66) 311-511, fax: (+36-66) 311-550
Şef de catedră: dr. Florea Olteanu


Echipe folclorice

Echipa Folclorică „Gheorghe Nistor” din Micherechi
5726 Micherechi, str. Kossuth nr. 80
Tel.: (+36-66) 277-760
Conducător: Gheorghe Netea

Echipa de Păstrare a Tradiţiilor din Aletea
5742 Aletea, str. Pöltemberg nr. 3
Tel.: (+36-66) 240-785
Conducător: Petru Sabău


Instituţii guvernamentale ÎN UNGARIA

Parlamentul Ungariei
Comisia pentru Drepturile Omului, Minorităţi şi Culte
1054 Budapesta, Széchenyi rkp. 19.
Tel.: (+36-1) 441-5035, fax: (+36-1) 441-5986
Preşedinte: dr. Lukács Tamás
Internet: www.parlament.hu

Ministerul Resurselor Umane
Secretariatul de Stat pentru Relaţiile cu Cultele, Naţionalităţile şi Societatea Civilă

Secretar de stat: Hölvényi György

1055 Budapesta, str. Szalay nr. 10–14.
Tel.: (+36-1) 795-5459
Fax: (+36-1) 795-0241

 

Subsecretar de stat: Latorcai Csaba

1055 Budapesta, str. Szalay nr. 10-14.
Tel.: +36 (1) 795-4044
E-mail: csaba.latorcai@kim.gov.hu

Departamentul pentru Relaţiile cu Naţionalităţile
Director: Paulik Antal
1055 Budapesta, str. Báthory nr. 12.
Tel.: (+36-1) 795-6486
Fax: (+36-1) 795-0582
E-mail: anton.paulik@kim.gov.huInstituţii guvernamentale ÎN România

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
Ministru delegat: Cristian David
Secretar de stat: Stejărel Olaru
Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972
Bucureşti, România
Tel.: (004) 0374.203.794, (004) 0374.203.792, (004) 0374.203.793
Fax: (004) 0374.203.795
Web: www.dprp.gov.ro


Presă

Redacţia „Foaia românească”, Editura de presă şi cărţi „NOI”
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-152, (+36-66) 361-789
Director, redactor-şef: Eva Iova
Internet: www.foaia.hu

Radiodifuziunea Maghiară, Redacţia Românească
6720 Seghedin, str. Stefánia nr. 7
Tel.: (+36-62) 554-832, (+36-62) 554-833, fax: (+36-62) 554-803
Şef de redacţie: Iulia Kaupert
E-mail: Kaupert.Julia@mtva.hu

Televiziunea Maghiară, Redacţia Românească
6725 Seghedin, Piaţa Kálvária nr. 22
Tel.: (+36-62) 480-280, fax: (+36-62) 424-346
Şef de redacţie: Tiberiu Boca
E-mail: Boka.Tibor@mtva.hu

Redacţia „Convieţuirea”
6725 Seghedin, str. Hattyas nr. 10
Tel., fax: (+36-62) 456-093
Redactor: dr. Gheorghe Petruşan