luni, 18 aprilie 2011

ICR scoate la concurs burse pentru românii din jurul graniţelor

Programul este dedicat exclusiv perfecţionării academice, vizând studenţi din anii terminali, masteranzi şi/sau doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de licenţă/masterat/doctorat. Bursele sunt distribuite astfel: Republica Moldova – 3, Ucraina – 1 şi alte ţări vecine în care există comunităţi de români (Bulgaria, Serbia, Ungaria), dar şi din Albania şi Macedonia – 1. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de licenţă/masterat/doctorat. Tematica proiectelor se va referi la România. Perioada de documentare/cercetare se va desfăşura în România până la sfârşitul acestui an calendaristic.
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 15 iunie 2011.
Valoarea unei burse: 3.495 euro/persoană.
Numărul de burse acordate anual: 5 burse.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare.
Durata burselor: 3 luni.
Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):
– formularul de înscriere ;
– CV;
– un proiect de cercetare;
– 2 scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);
– copie după unul dintre studiile publicate în ultimii 2 ani într-o revistă de specialitate;
– perioada pentru care se solicită bursă.
Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, Bucureşti, 011 824, România.
Contact: rsb@icr.ro, tel. 0040-31/7100-627.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu