miercuri, 2 martie 2011

Am primit cu poşta de azi…

Răspunsul subsecretarului de stat pentru minorităţi dr. Latorcai Csaba, referitor la comunicatul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din 8 februarie 2011:Comunitatul în româneşte îl găsiţi aici, în ungureşte aici.


Traducerea scrisorii primită de la subsecretarul de stat Latorcai Csaba:

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI JUSTIŢIEI
DR. LATORCAI CSABA
Subsecretar de stat

Nr.: XXI-K/ 107/2/ 2011


Domnului Dr. Ioan Ciotea
Preşedinte

Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria

Jula


Stimate Domnule Preşedinte,

Referitor la cele scrise în Comunicatul publicat de organizaţia de desemnare a Dumneavoastră, formulat în urma înfiinţării Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria şi a alegerii conducătorilor acesteia la 8 februarie 2011, vă pot comunica următoarele.
După cum am mai semnalat în repetate rânduri, sunt cunoscute şi pentru Guvern acele probleme pe care le-aţi evocat şi Dumneavoastră în Comunicat, ca deputaţi ai Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria în autoguvernarea pe ţară.
Doresc să accentuez că Guvernul susţine ca românii din Ungaria să aibă un sistem de autoguvernare stabil la nivel local şi naţional, şi să dispună de o autonomie culturală pe scară largă. Autoguvernările locale şi pe ţară, înfiinţate în urma alegerilor minoritare, trebuie să fie organe autorizate cu statut de drept public puternic, iar baza socială a autoguvernărilor minoritare pot fi organizaţiile civile.
Considerăm că sistemul de autoguvernări minoritare din Ungaria, fără precedent la nivel internaţional, în esenţă funcţionează bine. Însă trebuie să acţionăm hotărât împotriva oricărei forme de apariţie a abuzului de drepturi ale comunităţilor minoritare, împotriva „etnobiznisului”.
Se ştie că în vara anului 2010, Secretariatul de stat pentru naţionalităţi în cadrul Guvernului a iniţiat un dialog social pentru analizarea dispoziţiilor legale, care privesc drepturile minorităţilor naţionale şi etnice. Pe parcursul revizuirii complete a reglementării, Guvernul vrea să creeze un mediu juridic care poate asigura ca la alegerile minoritare să participe numai persoanele care într-adevăr aparţin comunităţii minoritare şi ca adevăratele comunităţi minoritare să-şi poată înfiinţa propriile autoguvernări.
Ţinem să vă informăm că Guvernul a creat un regulament nou în decembrie 2010 pentru distribuirea fondurilor, care servesc susţinerea funcţionării autoguvernărilor minoritare. Pe baza acestui regulament, una dintre condiţiile sprijinului bugetar este să se verifice dacă autoguvernarea minoritară în cauză desfăşoară activităţi educaţionale sau culturale şi dacă foloseşte limba maternă a comunităţii?
Guvernul micşorează în mod considerabil aşa-numitul fond de bază al autoguvernărilor minoritare. Însă sprijinul diferenţiat se poate ridica în mare măsură în cazul acelor autoguvernări minoritare, care depun o activitate reală şi merituoasă.
Avem intenţia să luăm măsuri noi pentru eliminarea fenomenelor negative, care apar în funcţionarea sistemului autoguvernărilor minoritare. Vom acţiona în cursul guvernării noastre împotriva oricărei forme de abuz de drepturi minoritare. Aceste dispoziţii vor fi considerate de unii ca fiind restricţii, tocmai din acest motiv, având experienţe, contăm pe sprijinul strategic al Dumneavoastră.  
Am încrederea că strădaniile noastre vor avea cât mai curând efecte concrete în viaţa publică minoritară, în domeniul reînnoirii morale necesare. Avem responsabilitatea comună de a crea o atmosferă socială şi un mediu de regulament care să garanteze în perspectivă dreptul adevăratelor comunităţi minoritare la înfiinţarea şi păstrarea în funcţiune a propriilor autoguvernări.
Permiteţi-mi să vă urez muncă rodnică în activitatea de deputat al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria în autoguvernarea pe ţară.

Budapesta, 28 februarie 2011

Cu stimă:
dr. Latorcai Csaba

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu