miercuri, 2 martie 2011

Kormányzati intézkedések az etnobiznisz ellen


A kisebbségi önkormányzati rendszer működésében tapasztalt negatív jelenségek visszaszorítására tett kormányzati intézkedésekről adott ki közleményt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága.
A 2010-2011. évi kisebbségi önkormányzati választásokat követően a magyarországi román és ukrán nemzetiségi közösségek körében jelentős támogatással rendelkező civil szervezetek arról tájékoztatták a Kormányt és anyaországaik képviselőit, hogy a most megalakult kisebbségi önkormányzatok tagjai között nagy számban szereztek mandátumot olyan személyek, akik köztudomásúan nem tartoznak a hagyományos közösségekhez, nem beszélik az általuk képviselt nemzetiség anyanyelvét és nem ismerik a kulturális hagyományaikat.
E szervezetek álláspontja szerint az általuk etnobiznisznek nevezett jelenségek ellehetetlenítik közösségi jogaik gyakorlását, veszélybe sodorják az intézményeik működését, kulturális autonómiájuk kiteljesedését. A más kisebbségi közösségek által, korábban is felvetett gondok ismeretében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az elmúlt időszakban számos intézkedést tett, illetve kezdeményezett a problémák rendezése érdekében.
A nemzetiségi ügyekért felelős Államtitkárság képviseletében hangsúlyozni kívánjuk, a magyar Kormány azt szorgalmazza, hogy a kisebbségeknek erős közjogi státusszal felruházott önkormányzati rendszerük legyen és széles körű kulturális autonómiával rendelkezzenek. A választások útján létrejövő helyi, regionális és országos szintű önkormányzatok társadalmi bázisát a civil szervezetek jelenthetik.
Álláspontunk, hogy a nemzetközi szinten előzmény nélküli magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer alapjaiban jól működik. A kisebbségek közösségi jogaival való visszaélés, az „etnobiznisz” bármilyen megjelenési formája ellen azonban határozottan fel kívánunk lépni. Ismert, hogy a kisebbségi választások folyamata, lényegében a korábban megalkotott választási jogszabályok alapján 2010 első felében megkezdődött.
A 2010 májusában hivatalba lépett új Kormánynak tehát az elmúlt évben még nem volt módja jelentősebb változások érvényesítésére az általa is észlelt negatív jelenségek visszaszorítása terén. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2010 nyarán társadalmi párbeszédet kezdeményezett a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait érintő törvényi rendelkezések áttekintésére. A szabályozás átfogó felülvizsgálata során a Kormány olyan jogi környezetet kíván teremteni, amely biztosíthatja, hogy a kisebbségi választásokon valóban az érintett közösséghez tartozók vehessenek részt.
A probléma kezelése nem egyszerű feladat. Az egyik megkerülhetetlen kérdés az, hogy lehetséges-e valamely választópolgár kisebbségi identitását ellenőrizni. Vannak-e olyan, objektívnek tekinthető, jogorvoslati úton, bíróság által is ellenőrizhető ismérvek, amelyek alapján egyértelműen eldönthető, hogy valaki az adott kisebbséghez tartozik-e vagy sem? Mindazonáltal a kormányzat határozott szándéka olyan rendelkezések törvénybe iktatása, amelyek biztosítják a valós kisebbségi közösségek részére önkormányzataik megalakítását. Az e területen megtett intézkedések sorában kiemelendő, hogy a kisebbségi önkormányzatok működési támogatását szolgáló források elosztására a Kormány 2010 decemberében új rendeletet alkotott. Ez alapján a költségvetési támogatás feltétele annak vizsgálata, hogy az érintett kisebbségi önkormányzat végez-e valós oktatási vagy kulturális tevékenységet, használja-e a közösség anyanyelvét.
A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében 2011-től kezdődően csökken a kisebbségi önkormányzatok úgynevezett általános alaptámogatása. A differenciált támogatás révén viszont jelentős mértékben nőhet azon kisebbségi önkormányzatok költségvetési támogatása, amelyek valós és érdemi munkát végeznek. A kisebbségi önkormányzati rendszer működésében jelentkező negatív jelenségek kiküszöbölésére további lépéseket kívánunk tenni. E lépéseket egyesek minden bizonnyal szigorításként értékelik majd. Éppen ezért, a nemzetiségekért felelős Államtitkárság számít az „etnobiznisz” bármely formája felszámolása iránt elkötelezett kisebbségi közösségek tapasztalataira, javaslataira, partneri együttműködésére, stratégiai támogatására.
Közös felelősségünk olyan társadalmi légkör és jogszabályi környezet megteremtése, mely hosszú távon is garantálhatja a valós kisebbségi közösségek jogát a saját önkormányzataik megalakítására és működtetésére.
(Forrás: www.kormany.hu)

3 comentarii:

 1. nem hiszek nekik!! Ha megakarták volna oldani, már megtehették volna!!
  Inkább elnéző, sőt egyesek támogatják, pl az azon személyeket, akik a volt hazájukat azért hagyták el, mert bántották őket a magyarságukért, s miután megkapták a magyar állampolgárságot, ők a lettek hazánkban a legnagyobb románok. (sic)
  Soroljak példát is??? Tudnák egy párat...LD. B.pest

  RăspundețiȘtergere
 2. Csatlakozom az előttem szólóhoz!Álszent dolog az vélelmezni,hogy valaki 15 évvel ezelőtt azért kérte a magyar állampolgárságot ,áttelepülés után a szomszédos országból ahol kisebbségi magyar nemzetiségű(román,szlovák ,ukrán stb. ) állampolgár volt,hogy Magyarországon valamelyik kisebbség képviseletében költse az adott kisebbség közösségi javait( szavazati jog,képviseleti jog,és még sorolhatnám! nem olyan nehéz ezt kiszűrni ,csak akarni kell!

  RăspundețiȘtergere
 3. Az előttem szólók badarságokat beszélnek, az etnobiznisz vádja nem a magyarországra telepedett magyarokat illeti. Az azelőtt is, meg Magyarországon is magyarnak vallja magát.
  Semmi esetre sem románnak, mert anúgy tele van a töke románokkal.
  Arról van szó, hogy a magyarországi románok körébe olyanok kerülnek be (pl. magyarországi (oláh)cigányok), akik azt állítják magukról, hogy románok, s ezért részt kérnek a fajtiszta románoknak kiutalt állami lóvéból. De hogy ezt a balhét miért nem intézik el az adott kisebbségi önkormányzaton belül, az rejtély.
  Szóval: money, money, money..., ez a legnagyobb baja románnak is, meg a magát románnak kiadónak is.
  Etnobiznisz ez a javából, főleg hogy nem titok, itt is szó esik róla, hogy a román önkormányzati vezetőknek programjuk sincs, egyedüli gondjuk az állami pénz minél hasznosabb elköltése. Azon pedig nem akarnak osztozni másokkal.

  RăspundețiȘtergere