miercuri, 30 martie 2011

Fondul „Wekerle” a publicat proiectele pentru naţionalităţile din Ungaria


Fondul „Wekerle Sándor” a publicat, pe 28 martie, proiectele pentru naţionalităţile din Ungaria. Fondul va sprijini proiecte care au ca obiective păstrarea identităţii, cultivarea limbii, a tradiţiilor, a moştenirii spirituale şi materiale. Au fost lansate proiecte pentru tabere organizate în ţara-mamă, sprijinirea organizaţiilor civile ale minorităţilor, programe multiculturale, iniţiative culturale ale naţionalităţilor, dar vor putea concura şi instituţiile autoguvernărilor pe ţară ale minorităţilor. Pot înainta dosare autoguvernări minoritare, instituţii ştiinţifice, culturale şi educaţionale, organizaţii, asociaţii civile, care au stabilit în statutul lor activitatea ştiinţifică, culturală, educaţională şi de editare, societăţi economice nonprofit, înfiinţate de instituţii minoritare. Termenul depunerii dosarelor este: 27 aprilie 2011.

Tabere în ţara-mamă
Ministerul Învăţământului şi Justiţiei va finanţa tabere de naţionalitate, de autocunoaştere, artistice, de lectură, de religie şi de păstrare a tradiţiilor, organizate în ţara-mamă a fiecărei minorităţi. Scopul este ca elevii din şcolile de naţionalitate să exerseze limba în ţara-mamă şi să-şi lărgească cunoştinţele istorice, geografice, etnografice a ţării respective. Îşi vor înainta dosarul instituţiile de învăţământ şi autoguvernările pe ţară, care organizează tabere de cel puţin 7 zile, pentru cel puţin 15 persoane. Sprijinul acordat pentru câte o tabără poate fi 2000 de forinţi/persoană/zi, cel mult 1.000.000 de forinţi, dar maxim 50% din cheltuielile întregului program. Se asigură din partea proiectantului contribuţia proprie de 10%. Plata se va face în urma decontului. Suma obţinută prin concurs va fi cheltuită în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011.

Sprijinirea organizaţiilor civile
La această categorie îşi vor depune dosarele organizaţiile civile, fundaţiile, fundaţiile publice ale minorităţilor naţionale şi etnice, care desfăşoară o activitate educaţională, culturală şi de reprezentare a intereselor minorităţilor, nu însă şi autoguvernările minoritare locale şi partidele. Organizaţiile vor solicita suma între 50.000–5.000.000 de forinţi, care va fi cheltuită în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011. Aici pot fi decontate cheltuieli legate de onorarii, regie, costuri pentru închirieri, telefon, poştă şi transport.

Iniţiative culturale

Fondul „Wekerle” va finanţa aici publicaţii, colecţii publice, programe religioase, mass-media locală şi regională, programe ştiinţifice. Scopul este susţinerea iniţiativelor culturale şi ştiinţifice, a păstrării şi continuării demne a obiceiurilor culturale, a tezaurului cultural, spiritual şi material, susţinerea îmbunătăţirii condiţiilor culturalizării, determinante pentru identitatea lingvistică şi culturală a minorităţilor naţionale şi etnice din Ungaria. Vor fi sprijinite şi programele religioase în limba maternă, mass-media locală şi regională, editarea publicaţiilor în limba maternă sau bilingve. Pentru aceste proiecte poate fi solicitată suma între 50.000–500.000 de forinţi, iar finanţarea fiind ulterioară. Suma obţinută prin concurs va fi cheltuită în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011.

Instituţiile autoguvernărilor pe ţară
Fondul asigură finanţare şi pentru funcţionarea şi dezvoltarea instituţiilor minoritare culturale, educaţionale şi ştiinţifice, înfiinţate sau preluate de către autoguvernările pe ţară, dar va fi susţinută şi înfiinţarea a noi instituţii. Aici poate fi solicitată suma între 500.000–10.000.000 de forinţi, finanţarea însă se va face ulterior, iar proiectanţii, exclusiv autoguvernările pe ţară, vor asigura contribuţia proprie de 10%. Suma obţinută prin concurs va fi cheltuită în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011.

***

Dosarele de concurs vor fi trimise prin poştă la Departamentul de Proiecte ale Naţionalităţilor din cadrul Fondului „Wekerle”, 1088 Budapesta, strada Múzeum nr. 17. Condiţiile detaliate şi formularele de proiecte le aflaţi la adresa web: www.wekerle.gov.hu. Alte contacte: info@wekerle.gov.hu; 06–1/301–3200. 
R. Pătcaş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu